PROPOZICE CNC PRODUKT CUP 2019

CNC PRODUKT CUP

P R O P O Z I C E  bowlingového turnaje

Místo konání: Bowling SKY Ostrava

turnaj pro každého – pomocné body a kategorie dávají šanci všem!

 

1. VYPISOVATEL A POŘADATEL SOUTĚŽE

Turnaj vypisuje a pořádá CNC Produkt, organizuje Petr Roubalík, tel. 778 486 248, email petr.roubalik@volny.cz. Pořadatel provádí závazný a konečný výklad propozic. Hráči zaplacením startovného berou na vědomí tyto propozice a souhlasí s jejich zněním.

2. ÚČASTNÍCI

Turnaje se mohou účastnit pouze přihlášení hráči, kterým pořadatel potvrdí na serveru www.obsazovacky.cz jejich účast, aktuální přihlášení se do turnaje ZDE

3. PREZENCE

Není-li hráč zaregistrován ke svému startu alespoň 5 minut před svou rundou, může pořadatel umožnit start jinému čekajícímu hráči.

4. STARTOVNÉ

Startovné je 350,- Kč, re-entr 300,- Kč

5. SYSTÉM HRY A ČASOVÝ HARMONOGRAM

– turnaj se hraje klasickým systémem s využitím výkonnostních handicapů (HDC)

– kvalifikace – 4 hry, dráhy si hráči vybírají při prezenci, po 2. hře se hráči protočí na páru drah

1. runda – 16:00 – 17:25

2. runda – 17:30 – 18:55

3. runda – 19:00 – 20:25

Mazací přestávka – 20:25 – 20:35

– semifinále – 20:40 – 21:20 – 2 hry od nuly, do semifinále postupuje 7. – 18. hráč kvalifikace, dráhy si hráči vybírají podle pořadí od nejlepšího – obě hry hráči odehrají na vybrané dráze

– finále – 21:20 – 22:00 – 2 hry od nuly, do finále postupuje 1. – 6. hráč kvalifikace + 6 nejlepších hráčů ze semifinále, dráhy si hráči vybírají podle pořadí od nejlepšího – obě hry hráči odehrají na vybrané dráze

Určení konečného pořadí

– 19. – 36. místo – součet čtyř her v kvalifikaci včetně HDC

– 13. – 18. místo – součet dvou her v semifinále včetně HDC

– 1. – 12. místo – součet dvou her ve finále včetně HDC

Klíč pro určení pořadí (celkového i v jednotlivých stepech)

Celkový počet bodů hráče včetně HDC v jednotlivém stepu (kvalifikace, semifinále, finále)

Vyšší nához hráče bez HDC v jednotlivém stepu

Vyšší celkový hráčský průměr

Vyšší nejnižší nához hráče bez HDC v jednotlivém stepu

6. HANDICAPY (HDC)

– hráči dostávají tyto druhy pomocných bodů, HDC – výkonnostní podle aktuálního průměru za posledních 12 měsíců CNC Produkt Cup, junioři do 16 let (rozhoduje datum narození) a ženy

– junioři do 16 let věku (určující je datum narození) a ženy mají přidělen HDC 8 bodů na každou hru

– pro první turnaj CNC Produkt Cup, kterého se hráč zúčastní, se mu počítá aktuální průměr z:

1. probíhající sezóny ABL – 2. sportovního žebříčku ČBA – 3. turnajového žebříčku ČBA – 4. jiné probíhající turnajové série hrané v Bowling SKY Ostrava (POT TOUR)

V případě, že hráč není veden v žádném z uvedených žebříčků, je mu na jeho první turnaj CNC Produkt Cup přidělen HDC +10 bodů na hru a je zařazen do kategorie B

– toto platí i pro základní rozřazení do kategorií – viz níže

– přidělování HDC za výkon od průměrů menšího jak 185 – dle následující tabulky

Průměr hráče HDC Průměr hráče HDC
185 a vyšší 0 180 – 184,99 2
175 – 179,99 4 170 – 174,99 6
165 – 169,99 8 160 – 164,99 10
155 – 159,99 12 150 – 154,99 14
149,99 a nižší 16

7. KATEGORIE

– hráči jsou rozděleni do tří kategorií podle svých výsledků

– Kategorie A – všichni hráči bez rozdílu

– Kategorie B – hráči s průměrem do 169,99

– Kategorie ŽENY – všechny ženy bez rozdílu

Hráči z kategorie B jsou automaticky hodnoceni i do kategorie A, stejně tak ženy jsou hodnoceny v příslušných kategoriích dohromady s muži.

8. CELOROČNÍ POŘADÍ

– od února 2019 je CNC Produkt Cup zařazen do celoroční turnajové série

Celkovým vítězem se stává hráč s největším součtem bodů z šesti nejlépe obodovaných turnajů v roce 2019 dle bodového ohodnocení. Samostatně jsou vyhodnocovány také kategorie B a ŽENY (počítají se turnaje, ve kterých byl hráč zařazen do této kategorie).

Za umístění v jednotlivých turnajích získá hráč vždy bodové ohodnocení podle následujícího klíče

– Kategorie A – 1. místo 50 bodů, 2. místo 47 bodů, 3. místo 46 bodů a dále za každé další umístění vždy o jeden bod méně

– Kategorie B a ŽENY – 1. místo 25 bodů, 2. místo 23 bodů, 3. místo 22 bodů a dále za každé umístění vždy o jeden bod méně až do 24. místa. Všichni hráči umístění hůře získávají 1 bod

9. OPRAVNÉ STARTY (re-entry)

Opravné starty je možné rezervovat stejně jako normální starty přes obsazovačky, hráč je ovšem povinen ke svým rezervovaným startům nastoupit. V případě porušení tohoto pravidla se vystavuje riziku, že mu příště nebude rezervace opravného startu umožněna.

Počítá se vždy lepší dosažený výsledek včetně HDC

Do celoročního průměru (důležité pro HDC a rozdělení do kategorií) se počítá pouze start, který se v turnaji započítá (horší výsledek se tedy škrtá bez zapsání kamkoliv)

10. OCENĚNÍ ZA UMÍSTĚNÍ V TURNAJI + BONUSOVÉ PRIZE MONEY

1. místo: Medaile + 1000,- Kč + 40% z výnosu

2. místo: Medaile + 700,- Kč + 25% z výnosu

3. místo: Medaile + 400,- Kč + 15% z výnosu

4. – 6. místo: věcná cena + 5% z výnosu

Nejlepší žena: věcná cena

Nejlepší hráč kategorie B: věcná cena

Poznámka – co je výnos: vybrané startovné mínus platba za dráhy a organizátora

Pevné ceny: medaile, finanční a věcné ceny hradí pořadatel CNC PRODUKT

Speciální cena – PERFECT GAME:

Hráč, který dosáhne Perfect game 300, obdrží částku 5.000,- Kč. Odměna bude proplacena v následujícím turnaji.

12 CELOROČNÍ VYHODNOCENÍ

První tři hráči všech kategorií budou ohodnoceni poháry

Celkový vítěz získá Putovní pohár CNC a finanční odměnu 5.000,- Kč

Předání cen proběhne při SUPER finále 2. února 2020

13. SUPER FINÁLE

Do SUPER finále postupuje celkem 18 hráčů dle konečného pořadí série, přičemž právo účasti májí minimálně 3 ženy

Propozice k SUPER finále budou vydány před turnajem

14. OSTATNÍ, RŮZNÉ

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic, případné rozřazení do jednotlivých kvalifikačních rund, časově a termínově přizpůsobit předehrávku dle potřeb centra nebo vážného požadavku hráče či zrušení nebo odvolání turnaje v případě naplnění pouze 1 hrací rundy, zásahu vyšší moci, z důvodů bezpečnostních nebo úředních.

Za pořadatelský tým CNC Produkt – Petr Roubalík