Propozice CNC Produkt Cup 2020 + termíny turnajů

CNC PRODUKT CUP 2020

PROPOZICE  bowlingového turnaje

Místo konání: Bowling SKY Ostrava

Termíny turnajů v roce 2020 – klikněte ZDE

Turnaj pro každého – pomocné body a kategorie dávají šanci všem!

1 VYPISOVATEL A POŘADATEL SOUTĚŽE

Turnaj vypisuje a pořádá CNC Produkt, organizuje Petr Roubalík, tel. 778 486 248, email petr.roubalik@volny.cz. Pořadatel provádí závazný a konečný výklad propozic. Hráči zaplacením startovného berou na vědomí tyto propozice a souhlasí s jejich zněním.

2. ÚČASTNÍCI

Turnaje se mohou účastnit pouze přihlášení hráči, kterým pořadatel potvrdí na serveru www.obsazovacky.cz jejich účast, aktuální přihlášení se do turnaje ZDE

3. PREZENCE

Není-li hráč zaregistrován ke svému startu alespoň 5 minut před svou rundou, může pořadatel umožnit start jinému čekajícímu hráči.

4. STARTOVNÉ

Startovné činí 350,- Kč, re-entr 300,- Kč

5. SYSTÉM TURNAJE A ČASOVÝ HARMONOGRAM

– turnaj se hraje klasickým systémem s využitím výkonnostních handicapů (HDC)

– kvalifikace – 4 hry, dráhy si hráči vybírají při prezenci

  1. runda – 16:10 – 17:30
  2. runda – 17:40 – 19:00
  3. runda – 19:10 – 20:30

Mazací přestávka – 20:30 – 20:45

– semifinále – 20:45 – 21:15 – 2 hry od nuly, do semifinále postupuje 7. – 18. hráč kvalifikace, dráhy si hráči vybírají podle pořadí od nejlepšího

– finále – 21:20 – 21:50 – 2 hry od nuly, do finále postupuje 1. – 6. hráč kvalifikace + 6 nejlepších hráčů ze semifinále

Určení konečného pořadí

– 19. – 36. místo – součet čtyř her v kvalifikaci včetně HDC

– 13. – 18. místo – součet dvou her v semifinále včetně HDC

– 1. – 12. místo – součet dvou her ve finále včetně HDC

Klíč pro určení pořadí (celkového i v jednotlivých stepech)

Celkový počet bodů hráče včetně HDC v jednotlivém stepu (kvalifikace, semifinále, finále)

Vyšší nához hráče bez HDC v jednotlivém stepu

Vyšší nejnižší nához hráče bez HDC v jednotlivém stepu

Vyšší celkový hráčský průměr

6. HANDICAPY (HDC)

– hráči dostávají tyto druhy pomocných bodů, HDC – podle aktuálního průměru za posledních 12 měsíců CNC Produkt Cup, junioři do 16 let (rozhoduje datum narození) a ženy

– junioři do 16 let věku (určující je datum narození) mají přidělen HDC 8 bodů na každou hru

– pro první turnaj CNC Produkt Cup, kterého se hráč zúčastní, se počítá aktuální průměr z:

  1. probíhající sezóny ABL – 2. sportovního žebříčku ČBA – 3. turnajového žebříčku ČBA

– toto platí i pro základní rozřazení do kategorií – viz níže

– přidělování HDC za výkon od průměrů menšího jak 185 – dle následujícího:

Průměr hráče                       HDC                            Průměr hráče                        HDC    

185,00 a vyšší                         0 bodů                        180,00 – 184,99                     2 body

175,00 – 179,99                     4 body                         170,00 – 174,99                     6 bodů

165,00 – 169,99                     8 bodů                        160,00 – 164,99                     10 bodů

155,00 – 159,99                     12 bodů                      150,00 – 154,99                     14 bodů

149,99 a nižší                         16 bodů

7. KATEGORIE

– hráči jsou rozděleni do tří kategorií podle svých výsledků

– Kategorie A – všichni hráči bez rozdílu

– Kategorie B – hráči s průměrem do 169,99

– Kategorie ŽENY – všechny ženy bez rozdílu

Hráči z kategorie B jsou automaticky hodnoceni i do kategorie A, stejně tak ženy jsou hodnoceny v příslušných kategoriích dohromady s muži.

8. CELOROČNÍ POŘADÍ

Celkovým vítězem se stává hráč s největším součtem bodů ze SEDMI nejlépe obodovaných turnajů v roce 2020 dle bodového ohodnocení. Samostatně jsou vyhodnocovány také kategorie B a ŽENY (počítají se turnaje, ve kterých byl hráč zařazen do této kategorie).

Za umístění v jednotlivých turnajích získá hráč vždy bodové ohodnocení podle následujícího klíče

– Kategorie A – 1. místo 50 bodů, 2. místo 47 bodů, 3. místo 46 bodů a dále za každé další umístění vždy o jeden bod méně

– Kategorie B a ŽENY – 1. místo 25 bodů, 2. místo 23 bodů, 3. místo 22 bodů a dále za každé umístění vždy o jeden bod méně až do 24. místa. Všichni hráči umístění hůře získávají 1 bod

9. OPRAVNÉ STARTY (re-entry)

Opravné starty je možné rezervovat stejně jako normální starty přes obsazovačky, hráč je ovšem povinen ke svým rezervovaným startům nastoupit. V případě porušení tohoto pravidla se vystavuje riziku, že mu příště nebude rezervace opravného startu umožněna.

Počítá se vždy lepší dosažený výsledek včetně HDC

Do celoročního průměru (důležité pro HDC a rozdělení do kategorií) se počítá pouze start, který se v turnaji započítá (horší výsledek se tedy škrtá bez zapsání kamkoliv)

10. OCENĚNÍ ZA UMÍSTĚNÍ V TURNAJI + BONUSOVÉ PRIZE MONEY

1. místo: Medaile + 1000,- Kč + 40% z výnosu

2. místo: Medaile + 700,- Kč + 25% z výnosu

3. místo: Medaile + 400,- Kč + 15% z výnosu

4. – 6. místo: 200,- Kč + 5% z výnosu

(Poznámka – co je výnos: vybrané startovné mínus platba za pronájem drah a organizátora)

Nejlepší žena: 200,- Kč

Nejlepší hráč kategorie B: 200,- Kč

První nepostupující hráč ze semifinále: 200,- Kč

První nepostupující hráč z kvalifikace: 200,- Kč

Pevné ceny: medaile, finanční a věcné ceny hradí pořadatel CNC PRODUKT

Speciální cena: DVĚSTĚPADESÁTKA

Pokud v KVALIFIKACI zahraje hráč/hráčka nához 250 a vyšší, získává odměnu 1000,- Kč. V případě více hráčů s náhozem 250 a vyšším, se částka dělí mezi tyto hráče rovným dílem.

Speciální cena: PERFECT GAME:

Hráč, který dosáhne Perfect game 300, obdrží částku 5.000,- Kč. Odměna bude proplacena v následujícím turnaji.

11. CELOROČNÍ VYHODNOCENÍ

První tři hráči všech kategorií budou ohodnoceni poháry

Celkový vítěz získá Putovní pohár CNC a finanční odměnu 5.000,- Kč

Předání cen proběhne po skončení prosincového turnaje.

12. SUPERFINÁLE

Do SUPERFINÁLE postupuje celkem 18 hráčů dle konečného pořadí série, přičemž právo účasti mají minimálně 3 ženy. Propozice k SUPERFINÁLE budou vydány před turnajem.

13. OSTATNÍ, RŮZNÉ

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic, případné rozřazení do jednotlivých kvalifikačních rund, časově a termínově přizpůsobit předehrávku dle potřeb centra nebo vážného požadavku hráče či zrušení nebo odvolání turnaje v případě naplnění pouze 1 hrací rundy, zásahu vyšší moci, z důvodů bezpečnostních nebo úředních.

 

Za pořadatelský tým CNC Produkt – Petr Roubalík